0216 399 93 15
info@yucekanhukuk.com

İmar - İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

Arsa, arazi, apartman, konut, arsa gibi taşınmaz olarak nitelendirilen yapılar hakkında her türlü düzenlemelerin bulunduğu ve taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözümlerin üretildiği hukuk dalına Gayrimenkul Hukuku denmektedir.

Yerleşmelerin ve bu yerlerdeki mevcut yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmesi, iktisadi ve toplumsal şartlara uyumlandırılması, kamu düzenin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tasarım, altyapı, yapım, revizyon, kamulaştırma gibi çalışmaları ve bu çalışmalardan kaynaklanan ilişkilerin düzenlendiği bir hukuk dalı olan İmar Hukuku; içeriğinde İdare Hukuku, Enerji Hukuku, Ceza Hukuku gibi bir çok hukuk disiplinini ve mimari ilim dallarını barındırmaktadır. Multidisipliner bir hukuk alanı olan İmar Hukuku, imar mevzuatının yanı sıra mimari ve planlama teknik bilgisine sahip olunmasını gerektirmektedir. İmar Hukuku başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere ve birçok özel Kanunu ve yönetmelikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Tapu İptali ve tescili, Müdahalenin men’i, Ecrimisil ve ortaklığın giderilmesi davaları, miras hukuku, veraset ve intikal, ortaklığın giderilmesi davalarında gerçek ve tüzel kişilere uzun yıllardır hizmet vermekte olup, aynı zamanda 3194 sayılı İmar Kanunu ve içinde birçok yönetmeliği barındıran mevzuat dahilinde ölçekli imar planlarının iptali, İstimlak, Bedel tesbiti ve tescili, belediyelerin iskan işlemlerine yapılacak itirazlar ve hukuki prosedürün takibi, Yıkım kararlarına ve para cezalarına itiraz, Kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar, Kira tesbiti ve uyarlanması, Tahliye davalarında da uzman avukat kadrosuyla gerçek ve tüzel kişilere hizmet vermektedir.

* Kamu ve Özel Sektör İhalelerine Bağlı Müteahhitlik Hizmetlerinde, Yüklenici ve Taşeron Firmalara, Ortak Girişim Anlaşmaları, Alt Yüklenicilik Anlaşmaları, Tedarik ve Tasarım Anlaşmaları Hazırlanması ile Süre Uzatımı, Ek Maliyet Talepleri, Hakkediş İhtilafları gibi  Proje Yönetimine Dair  Her türlü Süreçte  Danışmanlık
* Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Gayrimenkul Alım ve Satımı, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hazırlanması,
* İntifa, Sükna ve Şufa Gibi Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesi gibi İşlemlerin Yapılması İle İlgili Mevzuat Çerçevesinde Danışmanlık
* Tapu iptal ve Tescil ile Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu) Davaları
* Kamulaştırmasız El Atma, El atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) ve Ecrimisil Davaları
* Kira Sözleşmelerinin, Aracılık Sözleşmelerinin Hazırlanması, Kiranın Tespiti ve Uyarlanması ile Tahliye Davalarıile
* 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Çerçevesinde Yönetim Planlarının Hazırlanması ile Site Yönetimi Şirketlerine Danışmanlık
* Gayrimenkul Danışmanlığında Taşınmazın Satılması/Kiralanması ile İlgili Aracılık, Cayma Akçesi şeklindeki Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Danışmanlık