0216 399 93 15
info@yucekanhukuk.com

İş Hukuku


 

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri vb. konu alan hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi yalnızca hizmet sözleşmesi ile sınırlandırmadan aynı zamanda tarafların üye oldukları sendikalar, toplu iş sözleşmeleri ve işyeri içerisindeki işleyiş ile sentezleyerek değerlendirmek gerekir.

 

İş hukuku ile ilgili irdelemeler ve tespitler yaparken her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunumuz üzerinden gitsek de , aslen değinilecek mevzuat hükümleri oldukça geniş kapsamlıdır. İşçi-İşveren arasındaki ilişki, yapılan işinin niteliği ve benzeri değişkenler için 1475 sayılı eski İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bir çok mevzuat ile birlikte ele almak gerekir.

 

İşçi - İşveren alacaklarının yargı yolu ile tahsili talepli davalar için 01.01.2018 itibariyle zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir. Kanun hükmüne göre başvurucu taraf öncelikle kendisi veya vekili vasıtası ile arabulucuya başvuru yapacak, atanan arabulucunun düzenleyeceği toplantı sonunda tarafların uzlaşamaması halinde başvurucu elindeki anlaşmama tutanağını sunarak iş davasını açacaktır, aksi halde davanın usulden reddi ile sonuçlanır.

 

 

Bu kapsamda ister İşçilik Alacakları olsun , ister Meslek Hastalığından veya İş Kazasından Doğan Maddi Manevi Tazminat Alacakları olsun , ister İşe İade davaları olsun , ister Hizmet Tespit davaları olsun, hak kaybına düşmemek açısından uzman yardımı almakta her zaman fayda görülmektedir. Bu nedenle bizlerle iletişim kurarak alanında uzman avukatlardan oluşan ekibimizden sözlü ve yazılı destek alabilirsiniz.